overlay

TarihçeSağlık hizmetlerinde, doğru teşhis ve tedavinin yapılabilmesi için laboratuvar hizmetlerinin mümkün olan en yüksek kalitede hizmet vermesi gerekmektedir.

 

Ülke genelinde laboratuvar hizmetlerini planlamak, laboratuvarları ruhsatlandırmak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, mevzuat çalışmalarını yürütmek, kaynak israfının önlenmesine yönelik test maliyetlerini analiz etmek ve iyileştirmek, laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamak, cihaz ve alt yapıya yönelik teknolojik gelişmeleri izlemek, laboratuvarlarla ilgili sorunların çözümlenmesine yönelik faaliyetleri yürütmek, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak üzere ilk defa Sağlık Bakanlığında Laboratuvar Hizmetleri Daire Koordinatörlüğü 03.05.2011 tarih ve 19798 sayılı makam onayı ile çalışmalarına başlamıştır.

 

2 Kasım 2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı olmuştur.

25.01.2018 tarih ve 547 sayılı Bakan Onayı ile Yürürlüğe konulan “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge” uyarınca Genel Müdürlüğümüz hizmet birimlerinde yapılan değişiklikle Daire Başkanlığımızın adı "Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı" olmuştur.