overlay

DTL Eğitim Vakası Senaryoları

DTL Eğitim Vakası Senaryolarının cevapları

20.04.2016 tarih ve E.493 sayılı yazı ile kurumlarınıza gönderilmiş olan “Eğitim Vakası Senaryoları” Doku Tipleme Laboratuvarları ve Transplantasyon İmmünolojisi Bilimsel Danışma Komisyonu toplantısında görüşülerek cevaplar oluşturulmuştur.

1. Senaryo:

Aşağıda böbrek transplantasyon adayı ve olası vericisi için bazı bilgiler verilmiştir.

Alıcı Bilgileri

Yaş:48

Cinsiyet: Kadın

Kan Grubu: A Rh+

Gebelik Bilgisi: 2 adet

Kan Transfüzyonu Bilgisi: Yok

Daha Önceki Nakil Bilgisi: Yok

Olası Verici Bilgileri

Yaş:50

Cinsiyet: Erkek

Kan Grubu: A Rh+

Yakınlık: Kardeş

Tetkik sonuçları

HLA uyumu: 1 DR, 1B

CDC XM: negatif

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki cevaplardan hangisi uygundur;

a. Nakil için Uygundur.

b. Nakil için Uygun değildir.

c. Yüksek risklidir.

d. Transplantasyon kararı için ilave tetkik isteği gereklidir.

Yorum ve Öneri: (Doldurulması Zorunludur)

Nakil için kesin bir engel olmamakla birlikte transplantasyon kararının daha sağlıklı verilmesi için nakil öncesi PRA testlerinin yapılarak sonuçların ile değerlendirilmesi uygun olacaktır.

2. Senaryo:

HLA- A,-B, -DR uyumsuz Cross match (CDC) Negatif, PRA sınıf-I ve sınıf-II tarama negatif

Alıcı Bilgileri

Yaş:48

Cinsiyet: Erkek

Kan Grubu: A Rh+

Kan Transfüzyonu Bilgisi: 1 hafta önce 2 ünite tam kan

transfüzyonu

Daha Önceki Nakil Bilgisi: Yok

Olası Verici Bilgileri

Yaş:30

Cinsiyet: Erkek

Kan Grubu: A Rh+

Yakınlık: Kardeş

 

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki cevaplardan hangisi uygundur;

a. Transplantasyon için Uygundur.

b. Transplantasyon için Uygun değildir.

c. Transplantasyon yüksek risklidir.

d. Transplantasyon kararı için ilave tetkik isteği gereklidir.

Yorum ve Öneri: (Doldurulması Zorunludur)

Olguya, bir hafta önce 2 ünite tam kan transfüzyonu yapıldığından dolayı kan transfüzyonunu takiben en az 15 gün sonra bütün tetkiklerin tekrar edilerek yeniden değerlendirilmesi.