overlay

Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvar Uzmanları Eğitimi Ankara’da Yapıldı.

Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu kararı neticesinde yayımlanan Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi (2016-2018) ile Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı (2016-2018) içeriğinde yer alan “Laboratuvarların kapasitelerinin, personel sayısı ve kalifikasyonunun artırılması” stratejisi doğrultusunda yasadışı ve kötüye kullanılan ilaç ve madde analizi yapan tıbbi laboratuvarlar ile madde bağımlılığı teşhis ve tedavi merkezlerindeki tıbbi laboratuvarlarda görev yapan tıbbi laboratuvar uzmanlarına görev, yetki, sorumlulukları ve ilgili laboratuvarların işleyiş esasları hakkında bilgilendirmek amacıyla 5 Aralık 2016 tarihinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvar Uzmanları Eğitimi Ankara’da düzenlendi.