overlay

Test sonuçları ile ilgili teknik incelemeler için standart kılavuzu yayınlandı.

Test sonuçları ile ilgili teknik incelemeler için standart kılavuzu yayınlandı.

Tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji laboratuvarlarında uyumsuz test sonuçları ile ilgili teknik incelemelerin gerektiği durumlarda Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış tüm laboratuvarlarda standardizasyonunu sağlamak ve inceleyiciye yol gösterme amacı ile teknik inceleme kılavuzu yayınlandı.

Biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları teknik inceleme kılavuzu için tıklayınız...

Patoloji laboratuvarları teknik inceleme kılavuzu için tıklayınız...