overlay

Doku Tipleme Laboratuvarlarının denetim sonuçlarında 2013 yılına göre yaklaşık %76 oranında artış görüldü.

Daire Başkanlığımız tarafından yapılan 2013 yılı denetimleri sonuçlarına göre DTL puan ortalaması tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak 2014 yılı performans hedeflerimiz arasına ‘Doku Tipleme Laboratuvarlarının değerlendirme sonuçlarını % 13 attırmak’ hedefi eklenmiştir. Bu hedefe ulaşmak ve tüm DTL’lerde standart sağlayabilmek için iki yol izlenmiştir.


İlk olarak, 02-03 Nisan 2014 tarihinde DTL sorumlu/sorumlu yardımcılarının katılımıyla iki gün süren bir çalıştay düzenlenmiş, daha sonra, danışmanlık sistemi getirmek amacıyla, Doku Tipleme Laboratuvarları ve Transplantasyon İmmünolojisi Bilimsel Komisyon üyelerinin her birine bölgeler verilerek o bölgelerde danışmanlık yapılması sağlanmıştır.


Ardından performans hedefimize ulaşılıp ulaşılmadığını görmek için Kasım 2014 tarihinde tüm DTL’ler tekrar denetlenerek sonuçları değerlendirilmiş olup 2013 yılı ve 2014 yılı denetim sonuçları karşılaştırıldığında yaklaşık olarak %76 oranında artış sağlandığı görülmüştür.