overlay

LOINC kodları kullanılmaya başlanmıştır.

Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerimizden istenen laboratuvar tetkik istemleri ile tetkik sonuçlarının sağlık bilişim sistemlerinin birbirleri arasındaki iletişimleri esnasında ortak bir dil kullanmalarına yönelik çalışmalar Başkanlığımız tarafından 2013 yılında başlatılmıştır.

 

Amerikan Regenstrief Enstitüsü Tıbbi Araştırma Organizasyonu tarafından geliştirilerek uluslararası kabul gören bir standart olarak Logical Observation Identifiers Names and Codes – LOINC yapısına geçilmesi kararlaştırılarak LOINC Türkçeleştirmeleri ile Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eşleştirmeleri yapılmıştır. Kodların daha kolay bulunmasına yönelik arama motoru tasarlanarak http://loinc.saglik.gov.tr adresinde kullanıma açılmıştır.

 

Bu standart yapının oluşturulması sayesinde tüm laboratuvar tetkiklerinin ortak bir dil kullanması, tetkik sonuçlarının karşılaştırılmasındaki yanılgıların önlenmesi, birden çok sistem arasındaki iletişim sorunlarının giderilmesi, uzak lokasyonlardaki tetkik istekleri ve sonuçlarının daha kolay şekilde iletilmesi amaçlanmaktadır.

 

Ayrıca vatandaşlarımızın kendi kişisel sağlık verilerine ulaşabildiklerinde tüm tetkikleri aynı standart yapıda görebilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.